• Сеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 • Сеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 • Сеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Нова школа

 1. 1. Нова школа – запорука життєвого успіху
 2. 2. 1.Перехід від інформаційної до компетентнісної школи (впровадження нових підходів до викладання, зміна формату спілкування учнів, учителів та батьків, упровадження проектної роботи та навчання через діяльність) . 2.Підготовка до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. «Суть нової української школи полягає у переході від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей ХХІ століття, школи для життя. Тобто вона буде давати не лише знання, а й знання з умінням їх застосовувати. Це вимагає нового змісту освіти, нових методик викладання вчителів і нового освітнього середовища» Л.Гриневич Кроки з розбудови Нової української школи
 3. 3. НОВИЙ ЗМСТ ОСВІТИ НОВИЙ УЧИТЕЛЬ НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВА ПОЧАТКОВА ШКОЛА
 4. 4. Інтегровані уроки забезпечують вивчення однієї теми в перспективі різних предметів,передбачають розкриття загальних закономірностей, ідей і теорій,відображених у різних науках і відповідних ним шкільних предметних курсах
 5. 5. ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ
 6. 6. Ментальні карти як засіб оптимізації освітнього процесу
 7. 7. Інтеграція методик LEGO
 8. 8. Діти повинні якомога більше рухатись, працювати в колі, групі, команді
 9. 9. Ранкові зустрічі
 10. 10. «Школа українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. Він – успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає». Концепція «Нова українська школа»