• Сеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
  • Сеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
  • Сеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Оновлена інформація:    Учениця 10 класу, учасниця гуртка ББДТ "Юні екскурсоводи" Казьмірова Аліна цього дня взяла участь у роботі обласної конференції краєзнавців, презентувала своє дослідження "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії"     *    Освітня програма Сеньківської ЗОШ на 2020 - 2021 навчальний рік     *    Звіт керівника навчального закладу перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік    *    Лист МОН України від 02.08.2020 №-1096 - щодо заповнення Класного журналу учнiв початкових класiв Нової української школи.    *    Фактична мережа Сеньківської ЗОШ І-IIІ ступенів станом на 1 вересня    *    РЕЖИМ РОБОТИ Сеньківської загальноосвітньої школи I-ІII ступенів в 2020-2021 навчальному році    *    Наказ від 31.08.2020 №13-у про зарахування до 1 класу.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання

Школа хоч трохи , та має бути
попереду розвитку суспільства і
показувати шлях людству в часі і просторі.

О.А.Захаренко

Школу нерідко порівнюють із своєрідною проекцією суспільства , в якому вона працює. Соціальне оточення завжди помітно впливає на школу. Вона теж по-своєму впливає на навколишнє середовище, насамперед, через підготовку трудової змін. Тому потужна сила шкільного колективу спрямована на досягнення у процесі виховання головного - формування в учнів високої свідомості, загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до праці, до батьків, до національних традицій, інших цінностей, які складають менталітет українського народу.

Усе це духовне багатство у певній мірі і в різних формах потрібно використовувати і впроваджувати у школі. Тому система виховної роботи повинна бути чітко зорієнтована на те ,щоб надійно утвердити виховання учня-патріота , учня - поціновувача національних традицій та загальнолюдських цінностей.

Виховання неможливе без тісної співдружності школи і сім’ї ,тому наш педагогічний колектив прагне створити належні умови для спільної роботи батьків та вчителів, а конкретніше - батьків і класних керівників. Ми вважаємо, що батьки мають добровільно брати участь в усіх шкільних заходах , а не лише приходити на збори та урочисті свята . І нам слід шукати ненав’язливі шляхи прилучення батьків до школи, відкривати в кожному із них індивідуальну неповторність , педагогічне обдарування й майстерність. Уважне ставлення до навчальних досягнень , високе цінування спільної діяльності учня й батька – важливий чинник стимуляції бажання дітей бути кращими.

Спостереження вчителів за моральною вихованістю учнів, індивідуальні бесіди з батьками допоможуть нам, учителям, виховати свідомих учнів , патріотів своєї землі.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління. Воно формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Національно - патріотичне виховання в школі здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

 

Напрямками роботи школи з національно-патріотичного виховання:


− формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

− формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;

− збереження і продовження українських культурно - історичних традицій;

− виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

− формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

− формування соціальної активності;

− виховання правової культури особистості;

− формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

− формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;

− сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності

І. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ.

1. Продовжити виконання заходів, визначених розпорядчими документами департаменту освіти і науки облдержадміністрації, з урахуванням нормативних документів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, у навчальних закладах Київської області у 2016 році, а саме:

·         героїзації осіб-учасників національно-визвольних змагань;

·         з військово-патріотичного виховання дітей і молоді;

·         з впровадження медіаосвітнього простору у навчально-виховний процес;

·         заходів, спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин; ·

1.1    Про виконання обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки"; · виконання обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки "Про заходи з увічнення пам'яті захисників України в області на період до 2020 року"; · виконання заходів обласної програми "Ветеран на 2015-2019 роки.

 

ІІ. ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

Освітньо - виховні заходи

1.

Здійснювати творчі завдання з національно-патріотичної тематики, конкурси, тематичні виставки дитячої творчості, міні-проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники Вітчизни у моїй родині, шкільні та родинні екологічні проекти

Протягом 2016 року

2

Проводити конференції, круглі столи та інші методичні заходи, а також широко висвітлювати у засобах масової інформації, навчально-методичній літературі факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті" ( від 7.04.2015 р. № 25-38-1).

Протягом 2016 року

3

Сприяти впровадженню медіаосвіти в позакласній роботі навчально-виховного комплексу, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня патріотичної свідомості та критичного мислення учнів

Протягом 2016 року

4

Сприяти проведенню науково-дослідницької та освітньо-просвітницької роботи, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням фотовиставок, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу.

Протягом 2016 року

5

Провести тижні національно-патріотичного виховання, правової освіти, спрямовані на розвиток у вихованців школи почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Використовувати для цього рекомендації Українського інституту національної пам’яті, інших державних установ.

Вересень -жовтень , грудень 2016 року

6

День Знань. «Свято першого дзвінка» Святкова лінійка. Перший урок «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності України». спрямовані на утвердження у свідомості дітей та молоді переконань про єдність і соборність України.

Вересень2016 року

7

Провести місячник "Виховуємо громадянина – патріота України". Комплектувати фонди бібліотеки літературою, періодичною пресою, спрямованою на національно-патріотичну виховну тематику.

Лютий 2017 року.

8

Брати участь у Всеукраїнській безстроковій акції "Невідома могила жертв війни", краєзнавчо-народознавчій експедиції "Любіть Україну вишневу свою" у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна", Всеукраїнській естафеті пам'яті "Слава визволителям України".

Протягом 2016 року

9

Проводити волонтерські акції у школі "Спільними зусиллями" (із збору коштів для забезпечення потреб військовослужбовців, членів сімей учасників АТО).

Протягом 2016 року

10

Організовувати системну екскурсійну діяльність дітей та учнівської молоді з відвідування визначних історичних місць з метою ознайомлення з пам'ятками української історії та культури.

Протягом 2016 року

11

Забезпечення вивчення та використання державної символіки України у навчально-виховному процесі. Щодня  розпочинати  заняття  з  підняття  Державного  Прапора  України  та  виконання  Державного  Гімну  України.

Протягом 2016 року

12

Організувати зустрічі  з представниками організацій та установ  Збройних Сил України в питаннях підготовки молоді до збройного захисту держави

Протягом 2016 року

13

Залучити дітей до Всеукраїнської акції «Лист пораненому» (передача листів, малюнків, власних виробів).

Вересень-жовтень 2016року

14

Участь у  всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

Згідно плану управління освіти і науки

15

Проведення фестивалів української патріотичної пісні

Жовтень,травень.

16

Оформлення в шкільній бібліотеці та презентація виставок друкованих видань до календарних державних свят і подій

Згідно календаря подій

17

Провести «Хвилину пам’яті» до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору

Листопад

18

Провести виховний захід до Дня української писемності та мови.

Листопад

19

Флешмоб до дня « Вишиванки»

Травень

 

Військово-патріотичні заходи

1

Проводити волонтерські акції з упорядкування місць, пов’язаних з історією та культурою українського народу, приурочених до пам’ятних дат національно-визвольної боротьби, що відзначаються на державному рівні, зокрема козацьких та стрілецьких могил, поховань воїнів Української Повстанської Армії, меморіалів полеглих у Другій світовій війні, могил і пам’ятних знаків героїв "Небесної сотні", учасників антитерористичної операції, ( п. 6 Заходів щодо посилення військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років).

Протягом 2016 року

2

З метою увічнення пам’яті полеглих героїв, формування єдиної національної пам’яті та ідентичності розпочати виконання проекту "Слава не загине

Протягом 2016-2018року

3

Взяти участь у краєзнавчо-пошуковому проекті "Книга звитяги учасників Євромайдану і АТО".

Протягом 2016-2018 року

4

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо, забезпечити зв'язок з воїнами АТО, волонтерами щодо їхньої участі у навчальних заняттях із військової підготовки

Протягом 2016 року

5

Конкурс «Козацькі забави» для учнів 1-4 класів

Жовтень

6

Провести тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України: до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників;· до дня Захисника України; До днів Пам’яті та примирення 8-9 травня · до утворення Української Повстанської Армії ; до дня Соборності України; до Дня Героїв Небесної Сотні; до святкування дня Гідності та Свободи; відзначення інших дат, визначених Календарем знаменних і пам'ятних дат, обласними програмами.

Протягом 2016 року

7

Провести тематичні заходи з відзначення · Дня Примирення; · Дня Збройних сил України; · Дня призовника; · Пам'яті Героїв Крут; · Вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Протягом 2016 року

8

Забезпечити організацію перегляду та обговорення учнями вітчизняних художніх і документальних фільмів: · "Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні", 2002 рік, авт. Святослав Новицький; · "Війна – український рахунок", 2002 рік, авт. Сергій Буковський; · "Війна без переможців" 2003 рік, авт. Ігор Чижов; · "ОУН-УПА: війна на два фронти", 2006 рік, авт. Андрій Санченко; · "УПА. Третя сила", 2007 рік, авт. Сергій Братішко, Віталій Загоруйко; · "1377 спалених заживо", 2009 рік, авт. Іван Кравчишин; · "Поводир", 2014 рік, авт. О.Г.Санін; · "Зима у вогні", реж. Євген Афінеєвський тощо.

Протягом 2016 року

9

Створити тематичну веб-сторінку на сайті школи для розміщення інформаційних матеріалів щодо національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Регулярно поповнювати ресурс матеріалами з досвіду роботи педагогічних працівників з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, сприяти його використанню в обміні досвідом .

Протягом 2016 року

10

Створити в соціальних мережах за участю учнівської президентської республіки, членів краєзнавчого гуртка «Юні екскурсоводи» національно-патріотичні сторінки : "Моє село","Мій рідний край"

Протягом 2016 року

11

Наповнювати інформаційний контент офіційного веб сайту школи позитивною інформацією щодо привабливості образу України, державних символів, поваги до них, підтримки бажання жити й працювати в Україні, цінності національної спадщини, спрямованих на формування історичної пам’яті

Протягом 2016 року